Antal Erika

A gyergyóremetei tejporgyár gazdasági és pénzügyi elemzése

Antal Erika vagyok, a Sapientia EMTE III. éves, általános közgazdaság szakos hallgatója. Gyergyóremetén lakom, középiskolai tanulmányaimat Gyergyószentmiklóson végeztem. Egyetemi tanulmányaim ideje alatt a pénzügyi tárgyakat tanultam szívesen. Erasmus program keretén belül részt vettem szakmai gyakorlaton. Ebben az időszakban is pénzügyi területen tevékenykedtem.

Szakdolgozatom témája a gyergyóremetei tejporgyár pénzügyi elemzése. Egyetemi éveim alatt a pénzügyi tárgyak fontossága és hasznossága körvonalazódott. Ezt a tárgyat tanultam mindig a legszívesebben. Témaválasztásomkor arra is törekedtem, hogy a lakóhelyemnek hasznos területet válasszak, ugyanakkor a kíváncsiság is vezérelt. Kíváncsi voltam, hogy előrelátható volt-e a helyzet? A bürokrácia útvesztői mellett mi magyarázza, hogy ide jutott a gyár? Van-e remény a fizetésképtelenségi helyzetből kijutni? Ezekre a kérdésekre keresem a választ a dolgozatomban. Végül, de nem utolsó sorban, felelősségemnek érzem, hogy valamilyen módon magyarázattal szolgáljak szülőfalumnak a kialakult helyzetről végzős közgazdászként.

Gyergyóremetén lakom és látva a remetei tejporgyár utóbbi pár évben jellemző, megmagyarázhatatlan helyzetét, arra jutottam, hogy nem járhatok csukott szemmel a világban. Láttam, láttuk az egyre nehezedő problémákat és a bürokrácia buktatóit, de megakadályozni senki sem tudta, hogy egyre rosszabb helyzetbe kerül az a gyár, amely több mint 60 remetei embernek ad munkahelyet és jelenleg átszervezés alatt van, mert adósságai felhalmozódtak az utóbbi 5 évben. Szomorú az a tény is, hogy a faluban rengeteg ember dolgozik a mezőgazdaságban és a faluban tejporgyár is működik, mégis nehézkes a tej értékesítése helyi szinten. Az egyetem elvégzése után Remetén szeretnék pénzügyi területen tevékenykedni, így ez is motivációul szolgált a téma választásakor. Azt gondolom, hogy más magyarázatok mellett eléggé jól kidomborodik a pénzügyi elemzésből, hogy hogyan jutott erre a szintre az agyár, amely 1954 óta működik.

Dolgozatom két fő részből tevődik össze: elméleti részből és gyakorlati részből. Az első rész a pénzügyi elemzések elméleti vonatkozásait tartalmazza, azok felhasználását, az átszervezés és csőd eljárását, míg a második rész konkrétan a remetei tejporgyár pénzügyi elemzésére térek ki.

Államvizsga dolgozat