Bodor Erika-Mária

22 éves, születési hely, Gyimesfelsőlok

Tanulmányok:

Általános iskola: Gyimesfelsőlokon, a Domokos Pál Péter Általános Iskolában. Középiskola, Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégium Óvó-tanítóképző osztályában 2010-1014 között.

Jelenleg, Kolozsvárom harmadéves hallgató, a Bábeș—Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karán, valamint a Bölcsészettudomány Kar magyar önálló szakán.

Tevékenységek:

2010-2014 között aktívtagja a Máltai Segélyszolgálatnak.


Szakdolgozatom rövid ismertetése:

A szakdolgozat címe: Migrációs potenciál a Gyimesekben.

Dolgozatom témája a fiatal munkaerő kivándorlása a Gyimesekben. Kutatásom során főként az időszakos kivándorlások jelenségét kívánom megvizsgálni, valamint az állandó elvándorlást Gyimes három településén: Gyimesfelsőlokon, Gyimesközéplokon és Gyimesbükkön.

E téma elsősorban, azért keltette fel a figyelmemet, mert szülőfalumat is érinti. Olyan társadalmi jelenséggel állunk szemben, amelyre valami megoldást kell keresni, de elsősorban is fel kell tárni, kutatást kell végezni a témakörben.

A szakdolgozatom és kutatásom célja felmérni az általam vizsgált térségben a fiatalok elvándorlásának jelenségét, valamint feltárni, hogy ez a jelenség milyen társadalmi és gazdasági következményeket vonz maga után. .

A munkám során új eredményeket feltáró dolgozatot kívánok készíteni kérdőíves kutatás által, a  gyimesi fiatalok körében. Kérdőívem révén, elsősorban arra keresem a választ, hogy mi az elvándorlásuk oka, hogyan látják jövőjüket, itthon vagy külföldön szeretnék megvalósítani terveiket, hogyan látják Gyimes gazdasági helyzetét jelenleg, és véleményük szerint változhat-e az elkövetkező l0 évben, illetve mi szükséges a változáshoz, milyen igényeik és elvárásaik vannak a fiataloknak a térségre nézve. Valamint ehhez kapcsolódó további olyan kérdések, amelyek lehetővé teszik egy átfogó vizsgálat megvalósítást.

Úgy vélem, ezen kutatás és annak feldolgozása által, nem csak a jelenlegi helyzet felmérését teszi lehetővé, hanem „kulcsként” szolgál térség fejlesztésében és a fiatalság jelenlegi kiemelkedő problémájának megoldásában.

Államvizsga dolgozat