Both Fodor Márta

 Kutatási témám: Anyagcseremérnökséggel tervezett iparban alkalmazható Escherichia coli törzsek génexpressziós vizsgálata

Nevem Both-Fodor Márta, 1994. április 21-én születtem Csíkszeredában. Jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Élelmiszeripari biotechnológiák végzős hallgatója vagyok. Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban végeztem, Csíkrákoson. Középiskolai tanulmányaimat a Márton Áron Gimnáziumban Természettudományok szakon folytattam 2009 és 2013 között. Az egyetemi éveim alatt lehetőségem volt a Biomérnöki Tanszék kutatási munkáiba bekapcsolódni, ezen idő alatt megismerhettem a főbb biotechnológiai és géntechnológiai laboratóriumi eljárásokat, kutatási módszereket.

Kutatásom során iparban használható rekombináns (génkiütött és heterológ géneket tartalmazó) Escherichia coli törzseket állítottam elő anyagcseremérnökséggel, majd e törzsek fermentációs körülményeinek meghatározását, valamint RT–qPCR módszerrel történő génexpressziós mintázatának vizsgálatát végzem. A vegyipari termékek fenntartható alapanyagokból való, környezetbarát előállítási módszereinek kidolgozása a kutatási témám gyakorlati alkalmazási lehetősége.

A kutatási témám a székelyföldi tudományos kutatási irányvonalak fejlesztése és megtelepítése szempontjából is fontos, mivel hasonló témákat kidolgozó, anyagcseremérnökségi illetve génsebészeti kutatóműhelyeket sem megyénkben, sem Románia területén nem ismerünk.

Államvizsga dolgozat