News

Átfogó cselekvési tervet készítenek elő a roma kérdés kezelésére

 

Műhelymunkával folytatódott az Etnikumközi kapcsolatok és szociális inklúzió címmel a Hargita Megyéért Egyesület által szervezett konferencia Tusnádfürdőn szeptember 19-én, a román kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával.

A konferencia második napján műhelymunkát tartottak a kérdésben érintett szakemberek részvételével, amelynek célja azon gyakorlati megoldások összesítése, amelyek alapul szolgálhatnak egy cselekvési terv kidolgozásának a két népcsoport közötti együttélési problémák hosszú távú kezelésére. Ugyanakkor a résztvevők meglátogatták a Tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központot, ahol gyakorlatban láthatták a roma gyerekek felzárkóztatására tett törekvéseket.

A műhelymunka kezdetén Sólyom Andrea szociológus, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványnak az Erste Alapítvány által támogatott közösségépítési kezdeményezését mutatta be, amelynek célja az alcsíki roma közösség integrálásának elősegítése. Sólyom Andrea bemutatta a program tevékenységeit, mint például kézműves körök szervezése, amelynek termékeit különböző vásárokon értékesítik, így a roma lakosság kézzelfogható hasznát érzékeli a munkájának. De próbálkoztak brikett gyártásával is, amelynek segítségével kis befektetéssel állítható elő a fűtőanyag, továbbá volt próbálkozás a helyi kulturális szervezetekbe is beszervezni a roma gyerekeket, illetve táborokat is szerveztek. Sólyom Andrea kiemelte a felnőtt lakosság írni-olvasni tanításának fontosságát, illetve a különböző programokat, amelyek célja a háztartási ismereteik bővítése. A szociológus véleménye szerint alapvető probléma, hogy a két közösség nem akar nyitani egymás fele, amelynek feloldására rengeteg befektetett energiára, helyi emberekre van szükség, hiszen minden településen speciális helyzet van, és helyileg kell azonosítani és megtenni a szükséges lépéseket.

Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere ismertette a fürdővárosban található romák helyzetét, elmondta, hogy kemény fellépéssel és odafigyeléssel sikerült bevonni őket a közmunkázásba, ugyanakkor kiemelte, hogy véleménye szerint a gyerekek nevelésével lehet hosszú távú és tartós eredményeket elérni.

Becze István és Proca Ion megyei tanácsosok a probléma kezelésére irányuló átfogó stratégia kidolgozásának  fontosságát hangsúlyozták annak érdekében, hogy forrásokat lehessen rendelni az intézkedések mellé.

Kolozsvári Tibor, a Tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, ő megvalósítható megoldásnak a nappali foglalkoztató központok létesítését látja, hiszen évek óta működtetnek hasonló központokat nagyon jó eredményekkel, az oda járó roma gyerekeket be tudják vonni a mindennapi munkába, jelentősen javulnak az iskolai eredményeik, illetve azon fáradoznak, hogy minél későbbre tolják az iskolaelhagyás dátumát, amelynek veszélye elsősorban a lányoknál áll fenn, akik férjhezmenés miatt nem mindig végzik el a középiskolát, de ezen a területen is vannak sikerélményeik. Kolozsvári Tibor szerint a gyerekek nevelése az egyetlen módja annak, hogy a roma emberek mentalitását megváltoztassuk, munkára, tervezésre lehessen nevelni őket, hiszen pillanatnyilag hiányzik a szervező erő belőlük, nem gondolnak a holnapra, azonban van esély a gyerekeket megszoktatni a munkára, következetességet, önuralmat, kitartást, fegyelmezettséget táplálni beléjük egy jobb élet reményében.

A szakemberek összegezték az elhangzott javaslatokat, amelyek értelmében fontos egy munkacsoport létrehozása, amely bevonva a civil szervezeteket, a roma érdekvédelmi szervezeteket, egyházakat, napközi otthonokat, helyi roma képviselőket is, kidolgoz egy átfogó cselekvési tervet. A terv gyakorlati megoldásokat fog tartalmazni a két népcsoport közötti együttélési problémák hosszú távú kezelésére. Ugyanakkor folyamatban van egy roma kérdésekkel foglalkozó iroda kialakítása Hargita Megye Tanácsa keretében, illetve felmerült a megyei tanács pályázati rendszerének kiegészítésének szükségessége egy roma támogatási rendszerrel.

A műhelymunka után a konferencia résztvevői meglátogatták a Szent László Gyermekvédelmi Központ nappali foglalkoztató helységeit, de találkozhattak az ott nevelkedő gyerekekkel is, ahol a gyerekek örömmel mutatták be élőhelyüket, játékaikat. A résztvevők meggyőződhettek arról, hogy odafigyeléssel, szeretettel minden gyereket, családi háttér vagy életkörülményektől függetlenül, meg lehet tanítani a rendre, egymás megbecsülésére, kitartásra és a kemény munka fontosságára.

Csíkszereda, 2014. szeptember 19.