News

Budapesten került sor az Entrepreneur+ projekt harmadik workshopjára

Az Eramsus+ program keretében támogatott, vállalkozásfejlesztési kompetenciák fejlesztésére vonatkozó Entrepreneur+ projekt keretében szervezték meg a tartalomfejlesztők és partnerintézmények részvételével a harmadik műhelymunkát január 15-16 között Budapesten.

A műhelymunkának a vezetőpartner, a Hermann Ottó Intézet adott helyet, a találkozón résztvettek a projektpartner intézmények: a szlovákiai Szövetség a Közös Célokért szakképzési hálózat, a csíkszeredai Hargita Megyéért Egyesület, illetve a budapesti Interrégió Fórum Egyesület.

A két napos rendezvény keretében a projektmenedzsmenttel kapcsolatos aktuális teendőket beszélték meg, így a következő műhelymunka és népszerűsítő esemény helyszínét Csíkszeredában rögzítették február hónap folyamán.

A partnerszervezetek részéről résztvevő tartalomfejlesztő szakértők az m-learning tananyag struktúrájának és tartalmi részeinek véglegesítését beszélték át, illetve a tananyag digitalizálásának stádiumát.

A projektben részt vevő hallgatók, tanulók (húsz Hargita megyei szakiskolás diák) egy innovatív, érdekes módszertannal ismerkedhetnek meg, amely sikerélményeket nyújt, megalapozza a szakmához való pozitív viszonyulásukat, és segíti a bent maradásukat az iskolai rendszerben. Ezeket különösen fontosnak tartjuk, hiszen a szakiskolai rendszerből nagy a lemorzsolódás, s kevés az önálló vállalkozás vezetésére képes fiatal szakember.

A programtól azt várjuk, hogy a résztvevők között csökkenjen a lemorzsolódás, valamint hogy képessé váljanak egyéni, turisztikai, vállalkozási munka elvégzésére, illetve hogy tisztában legyen a régió turisztikai jellegzetességeivel, attitűdjükben pedig kezdeményezőkészség és kompetens hozzáállás jelenjen meg.

Ezek mellett pedig célunk, hogy minél több hallgatóhoz és pedagógushoz juthasson el ingyenesen a tananyag, valamint hogy a tapasztalatok szélesebb körben történő megismertetésével lehetőséget adjunk arra, hogy további szakképző intézmények csatlakozhassanak az általunk létrehozott módszertanhoz, szorgalmazott paradigmához, valamint képzési rendszerhez.

A projekt teljes költségvetése 288 ezer euró, ebből a Hargita Megyéért Egyesület által végzett tevékenységek támogatására 42 806 euró van kiszabva.

Leave a comment