News

EGER, PLA WORKSHOP

2021. július 9-én Egerben PLA (Peer Learning Activity) workshopot tartottunk.

Az eseményen az Interregió Fórum Egyesület nevében Borsos Endre ismertette a projektet, Kiss Erzsébet az Új Esély Egyesületet képviselte, míg Vépy-Benyhe Judit gyakorló pedagógusként és a matematika tananyag fejlesztőjeként volt jelen. A résztvevők a digitális pedagógia iránt érdeklődő meghívott pedagógusok voltak, akik közelebbről is megismerkedhettek a kezdeményezéssel és javaslatokat tehettek a fejlesztésekre vonatkozóan.

Az igényfelmérés

A rendezvény célja a projekt keretében megvalósítandó fejlesztések szakmai alapjainak megteremtése egyfajta igényfelmérő kutatómunkaként. Az esemény kiemelten fontos szerepet tölt be a hasonló PLA workshopok között, mivel a résztvevők valamennyien pedagógusok, akik adekvát véleményt tudnak megfogalmazni valamennyi fejlesztési terület kapcsán. A feltáró jellegű kvalitatív kutatás során nagycsoportos irányított beszélgetéssel (fókuszcsoportos interjú) szerettünk volna kérdéseinkre mélyebb válaszokat kapni. Az igényfelmérésnek ez a módja jól kiegészíti a kvantitatív kérdőíves felmérést, melyet az erre a célra létrehozott konzultációs csoportokban végeztünk. A jelenlévők a legeltérőbb szociokulturális hátterű tanulókat oktató intézményekből érkeztek, így a kapott kép is igen összetett és változatos tapasztalatokat tükröz.

A PLA indításaként Borsos Endre, ismertette a Learn Then Play projekt által alkalmazott módszertant, a projekt indíttatását és koncepcióját. Ezt követően a résztvevő pedagógusok a közös tapasztalatcsere során fogalmazhatták meg véleményüket a kezdeményezés valamennyi érintett területével kapcsolatban, mint a készülendő matematika és szövegértési tananyag (DIMAP), a szülők számára készülő tartalmak (PROPA), valamint a LTP alkalmazás jellegzetességei.

Összegzésképpen megfogalmazható, hogy a közös tapasztalatcsere során sikerült egyeztetni a főbb fejlesztési szempontokat és szükségleteket. Az irányított beszélgetés nagyobb témáit több szempontból megvizsgáltuk, és a különböző társadalmi hátterű intézmények tapasztalatait is megismertük. A szakmai párbeszéd során elhangzott véleményeket beépítjük a további fejlesztési folyamatokba.

Az iskola és a szülők közötti együttműködési hatékonyság növelése érdekében megbeszéltük a szülői felügyelet-alkalmazásban rejlő lehetőségeket, valamint a tudatos szülői magatartás kialakításának jelentőségét.  Az irányított beszélgetés legfőbb eredményeként pedig megszületett a keretjáték alkalmazásának gondolata, és a koncepció alapjait is sikerült kidolgozni.

Tags

Leave a comment