News

Elkészült a matematika feladatrendszer

Nincs két egyforma tanulási útvonal, ahogy nincs két egyforma gyermek sem

Az oktatás érintett szereplőinek körében végzett igényfelmérésünk eredményeként
megszületett a LTHP projekt matematika tananyaga. A differenciált oktatást középpontba
állító innovatív módszertannak köszönhetően a diákok különböző adaptív tanulási útvonalakat
járnak be a feladatmegoldások sikerességétől függően.

Mitől más az LTHP? Feladatsor vs. feladatrendszer

Tanulási szintre/képességekre szabott útvonalak: ahelyett, hogy egy előre elkészített
feladatsort kapnának a diákok, 1500 feladatból és 18 témaköri magyarázó videóból álló
feladatrendszerben barangolhatnak a tanulók, aktuális tudásuknak és képességeiknek
megfelelően. A differenciálás alapja, hogy a feladatmegoldás sikeressége vagy sikertelensége
alapján az alkalmazás folyamatosan újratervezi az útvonalat, vagyis azt, hogy milyen feladatot
kap a diák (ha megold egy feladattípust, feljebb kerül egy szinttel, ha viszont ez a
segítő/rávezető feladatok után sem sikerül, lejjebb kerül egy szinttel).
Az általános iskolai tananyag és a középiskolai belépő szintet felölelő 13 témakör fokozatosan
nehezedő 5 nehézségi szint mentén strukturálódik, a könnyebb feladatoktól az egyre
bonyolultabbak felé haladva, egészen a versenyszintig.

Célcsoport:
3, a projektben résztvevő régió követelményeinek keresztmetszete:
Az általános iskola felső tagozatának matematikai kilépő szintjét céloztuk meg, mely
megfelel
– a magyarországi középiskolai felvételi követelményeknek,
– a felvidéki kilencedikes monitornak (9. évfolyamos alapiskola zárása),
– valamint az erdélyi, nyolcadik osztályos Nemzeti felmérésnek
Tartalom:
– 3 témakör: számok, műveletek, szöveges feladatok, mértékváltás, kombinatorika,
grafikonok, diagrammok, sorozatok, síkgeometria, szögek, koordináta rendszer,
térgeometria, oszthatóság
– 5 nehézségi szint – a nehézségi szintek megközelítőleg az osztályzatokhoz igazodnak:
egyszerű, közepes, nehéz, haladó, verseny.
– Összesen 1500 matematika feladat
-18 témaköri videó

Tags

Leave a comment