News

ENTREPRENEUR+ – Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban

Szlovákiai, magyarországi és romániai szervezetek partnerségével megvalósuló, kétéves időtartamú projekt indult el a Hargita Megyéért Egyesület részvételével, az Erasmus+ program finanszírozásával, amelynek témája vállalkozói kompetenciák fejlesztése szakiskolás diákok körében. A projektvezető a magyarországi Hermann Ottó Intézet, a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézménye. További partnerek az Interregio Fórum Egyesület, amely egy 1997-ben alapított budapesti székhelyű, szegedi és nyíregyházi telephelyekkel rendelkező civilszervezet, illetve a szlovákiai Szövetség a Közös Célokért társulás.

Projektünk fő célja egy olyan oktatási módszertan kidolgozása, amely on-line és off-line eszközök összehangolásával, iskolákon és határokon átívelő tanulói hálózatok szervezésével és egy mentori rendszer bevezetésével megoldást ajánl a vállalkozói készségek és kompetenciák oktatására.

 

A projekt keretében a legjobb gyakorlatok összevetésével, a nemzetközi példák és a várható trendek elemzésével dolgozunk ki egy innovatív módszertant a vállalkozói ismeretek oktatására. A kidolgozott módszertant egy próbaoktatás keretében teszteljük, a tapasztalatok ismeretében véglegesítjük, és a nemzetközi oktatási közösség rendelkezésére bocsátjuk.

A projektben részt vevő hallgatók, tanulók (húsz Hargita megyei szakiskolás diák) egy innovatív, érdekes módszertannal ismerkedhetnek meg, amely sikerélményeket nyújt, megalapozza a szakmához való pozitív viszonyulásukat, és segíti a bent maradásukat az iskolai rendszerben. Ezeket különösen fontosnak tartjuk, hiszen a szakiskolai rendszerből nagy a lemorzsolódás, s kevés az önálló vállalkozás vezetésére képes fiatal szakember.

A programtól azt várjuk, hogy a résztvevők között csökkenjen a lemorzsolódás, valamint hogy képessé váljanak egyéni, turisztikai, vállalkozási munka elvégzésére, illetve hogy tisztában legyen a régió turisztikai jellegzetességeivel, attitűdjükben pedig kezdeményezőkészség és kompetens hozzáállás jelenjen meg.  

Ezek mellett pedig célunk, hogy minél több hallgatóhoz és pedagógushoz juthasson el ingyenesen a tananyag, valamint hogy a tapasztalatok szélesebb körben történő megismertetésével lehetőséget adjunk arra, hogy további szakképző intézmények csatlakozhassanak az általunk létrehozott módszertanhoz, szorgalmazott paradigmához, valamint képzési rendszerhez.

A projekt teljes költségvetése 288 ezer euró, ebből a Hargita Megyéért Egyesület által végzett tevékenységek támogatására 42 806 euró van kiszabva.

 

       
Hermann Ottó Intézet Interregio Fórum Szövetség a Közös Célokért Hargita Megyéért Egyesület

 

Leave a comment