Hargita Megyei Diákok a Közösségért ösztöndíj a 2015-2016-os tanévre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

HARGITA MEGYEI DIÁKOK A KÖZÖSSÉGÉRT ÖSZTÖNDÍJ A 2015–2016-OS TANÉVRE

Pályázati űrlap

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával közösen, 2009-ben létrehozta a Hargita Megyei Diákok a Közösségért ösztöndíjat olyan XI–XII. osztályos diákok számára, akik aktív szereplői a társadalomnak, kiemelkedő szerepet vállalnak a közösségi tevékenységekben, civilszervezetben, diákönkormányzatban vagy valamilyen öntevékeny szerveződésben való részvétellel. A pályázatot Hargita Megye Tanácsa ifjúsági stratégiájának 5.1-es prioritási tengelyének megfelelően dolgoztuk ki, amelynek célja a fiatalok életminőségének javítása, az itthon maradás feltételeinek megteremtése a társadalmi részvételük növelése. (http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2016/02/Hargita-Megye-ifjusagi-strategiaja.pdf)

A pályázaton olyan kivitelezhető, hasznos ötleteket/gondolatokat/javaslatokat tartalmazó dolgozatokkal lehet indulni, amelyek növelik a fiatalok közösségi tevékenységekben való részvételi szándékát, egymás megismerését. A dolgozat felépítését tekintve kérjük a pályázót, foglalja bele az általa felismert lehetséges okokat is a közösségi tevékenységtől való távolmaradás kapcsán. A dolgozat terjedelme 10 oldal. Formai követelmények: oldalméret: álló A4; betűméret: 12 pts; Times New Roman betűtípus; 1,5-es sorköz; margók: fent 2 cm, lent 2 cm, jobbról 2 cm, balról 2,5 cm; oldalszámozás lent középen.

A pályázónak a dolgozatában foglalt ötletek/javaslatok valamelyikét meg is kell valósítania, amire az általa megnyert ösztöndíj legkevesebb 10%-át vissza kell fordítania. A visszafordítást egy beszámoló formájában kell tudnia igazolni. Abban az esetben, ha a pályázó nem fordítja vissza az összeget valamely közösségi tevékenységre, az általunk utalt pályázati összeget visszakérjük.

Az ösztöndíj célja: a Hargita megyei XI–XII. osztályos diákok ösztönzése az aktív szerepvállalásra, ezáltal is motiválva őket társaik közösségi tevékenységekbe való bevonására.

A pályázat kiírója: Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyéért Egyesületen keresztül

Pályázati adatok:

Célcsoport: XI–XII. osztályos tanulók, gimnáziumból és szakközépiskolából egyaránt, akik tesznek a közösségért, vagyis aktívan részt vesznek a társadalom fejlesztésében, ami fontos szerepet játszik a megye működésében.

Az ösztöndíjasok száma: 20 fő

A támogatás időtartama: egy tanulmányi félév = 5 hónap.

A támogatás összege: 250 lej/hó/fő

A pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételek mindenikét teljesíti:

  • 11–12. osztályos tanuló;
  • Hargita megyei lakhellyel rendelkezik;
  • Hargita megyei középiskolában tanul;
  • a közösség építéséért kiemelkedő tevékenységet folytat – az elbírálás során kizárólagos kritérium az iskolán kívüli (közösségi) tevékenységekben való részvétel (példa: sport, kézműves csoport, DT-tag, DT-elnök stb.) – csak a tagság nem elég;
  • a családban az egy főre eső nettó jövedelem 600 lej/fő összeg alatt van;
  • az előző évi tanulmányi átlaga eléri a 8,50-et, vagy a fölötti.

 A pályázat leadásához szükséges dokumentumok listája elérhető ITT.

 

Pályázati határidő: 2016. március 10. (a postai bélyegző dátuma).

Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje:

Hargita Megyéért Egyesület

Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz.

530140, Hargita megye