News

NEMZETKÖZI MÓDSZERTANI SZAKMAI TALÁLKOZÓ

2021. június 26-án került sor Csíkszeredán a második nemzetközi szakmai találkozóra, melynek témája a projekt módszertani kereteinek kidolgozása és a tartalomfejlesztési koncepció kialakítása volt.

Szerettük volna a partnereinkkel közösen a tartalomfejlesztés folyamatát kidolgozni: az előzetesen kijelölt céloknak megfelelő pedagógiai módszertant meghatározni, a tananyag tartalmát behatárolni. Szándékunkban állt a mintafeladatok kidolgozását megkezdeni, valamint több részeredmény, például az első tartalmi tervezet és a szoftverterv megírásának elindítása.

A pedagógia módszertan értelmében a tananyag a 8. osztály végére elsajátítandó tudásmennyiségre épül, a PISA-tesztek feladattípusait alkalmazza, kiemelten kezeli a kompetenciafejlesztést, a differenciálást, a játékos interhasználat motivációs erejét.  A feladatírás során a partnerek, tanárok, a szakértői csoport és a szülők/nevelőszülők között folyamatos konzultáció biztosítja a megfelelő igényfelmérést és véleményeztetést. A pedagógiai céloknak megfelelő online és offline módszertan kialakítását megbeszéltük, és meghatároztuk a készítendő tananyagok mennyiségi és tartalmi kritériumait, valamint a minimumkövetelmények jellemzőit is.

A Szülők számára készülő tananyag, az iskolákkal való hatékony együttműködésre készít fel. A rövid, szövegekből, videókból, hanganyagokból álló interaktív tartalmak a leggyakrabban felmerülő nehézségek kapcsán kívánnak hasznos gyakorlati ismereteket nyújtani. Az érinteni kívánt témák a következők:

  • konfliktuskezelés asszertív módon,
  • a gyerekek online tevékenységének ellenőrzése: előnyök és veszélyek,
  • iskolai zaklatás,
  • házi feladatban való segítségnyújtás.

Leave a comment