Ösztöndíj szakiskolás diákok számára- 2015-2016-os tanév

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÖSZTÖNDÍJ SZAKISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA – 2015–2016-OS TANÉV

Pályázati űrlap

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesület 2014-ben létrehozta támogatási programját szakiskolás diákok számára, amelyet a 2015–2016-os tanévre is meghirdet. Az ösztöndíjprogram azokat a X–XI.-es szakiskolás diákokat célozza meg, akik Hargita megyében élnek, és tanulmányi eredményeik kiemelkedőek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak.

A pályázatot a megyei tanácsi testület által 2015 decemberében elfogadott szakképzési cselekvési terv 1-es pontjának megfelelően hirdetjük meg: Segítünk a pályaválasztásban, -orientációban, szakma elsajátítására ösztönözve a diákokat, ezáltal pedig a szülőföldön maradást segítjük elő. Hargita Megye Tanácsának vállalt hatásköre a szakoktatás terén való cselekvés, és felvállalta annak fejlesztését, mivel az hatással van a helyi gazdaság előremozdításában. A cselekvési terv arról szól, hogy miként és milyen eszközökkel tudják fellendíteni a szakoktatást s ezáltal a helyi gazdaságot is.

Az ösztöndíj igénylése során a tanulónak a szakának megfelelő pályamunkát kell benyújtania, és az abban szereplő ötletet/tervet a nyertes pályázónak szükséges kiviteleznie és bemutatnia egy erre az alkalomra szervezett rendezvényen.

A pályázat magában foglalja az alábbi tevékenységet, amelyeket az egyesület a nyertes pályázóknak kíván biztosítani:

  • tanulmányutak megszervezése tangazdaságokban, vállalkozásoknál stb., ami a hallgató szakmai felkészültségét segíti;
  • gyakorlati képzéshez szükséges kis eszközök, szakkönyvek stb. megvásárlása.

Az ösztöndíj célja: olyan X–XI. osztályos szakiskolás diákok támogatása, akik szakmai tudásukat a mindennapokban is használják, akik ezáltal tanulótársaik példaképévé válhatnak, ugyanakkor valamilyen szakma tanulására ösztönzik a jövő fiatalságát.

A pályázat kiírója: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyéért Egyesület,

Célcsoport: X–XI. osztályos szakiskolás diákok.

Az ösztöndíjasok száma: 30 fő.

A támogatás időtartama: egy tanulmányi félév = 5 hónap.

A támogatás összege: 230 lej/hó/fő.

 A pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételek mindenikét teljesíti:

  • 10–11. osztályos szakiskolás tanuló;
  • Hargita megyei lakhely;
  • Hargita megyei szakiskolában folytatja tanulmányait;
  • szociális helyzet: (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociáliskörülmények, pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb.): a családban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 600 lej/fő összeget;
  • tanulmányi eredmények: az előző évi tanulmányi átlaga eléri a 9,00-et, vagy a fölötti.

A pályázat leadásához szükséges dokumentumok listája elérhető ITT.

Pályázati határidő: 2016. március 10. (a postai bélyegző dátuma).

Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje:

Hargita Megyéért Egyesület

Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz.,

530140, Hargita megye.