Ösztöndíj felhívás

A Hargita Megyéért Egyesület ösztöndíjalapot hozott létre a Sapientia EMTE hallgatóinak részére.

Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére a Hargita Megyéért Egyesület szociális tanulmányi ösztöndíjalapot hozott létre a Sapientia EMTE csíkszeredai helyszínén tanuló hátrányos helyzetű és jó tanulmányi eredményt elérő hallgatói részére. A támogatás összege: 300 lej/fő, egyszeri támogatás. A pályázatok 2012. május 31-én, csütörtökön 15 óráig nyújthatók be a Tanulmányi Titkárságra, az igényelhető Pályázati Adatlap alapján.

A pályázat feltételei és a szükséges dokumentumok:

I. Pályázati Adatlap, amely a következő információkat tartalmazza:

• a 2011-2012-es tanévre érvényes hallgatói jogviszony igazolása,

• annak igazolása, hogy a hallgató az egyetem kritériumai szerint teljesíti a szociális ösztöndíjra jogosultság feltételeit (függetlenül attól, hogy támogatásban részesül-e, vagy sem)

• a 2011-2012-es tanév I. félévének tanulmányi átlaga

Az adatlapot a Tanulmányi Titkárság tölti ki, érvényességét a kar vezetése igazolja.

II. Egy oldalas beszámoló a pályázó közösségi, szakmai tevékenységéről (HÖK, civil szervezet, rendezvényszervezés, tudományos munka stb.)

Leave a comment