PÁLYÁZATI KIÍRÁS A „HARGITA MEGYE SZELLEMI FEJLŐDÉSÉÉRT” TANULMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA

Figyelembe véve a fenntartható gazdasági fejlődés kihívásait, és felismerve azt, hogy a fiatalság támogatása, az oktatásban való részvételük növelése prioritás a régió fejlődése szempontjából, annak érdekében, hogy minél több középiskolai diák tudja a tanulmányait megfelelő körülmények között folytatni, Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesület létrehozta a „Hargita megye szellemi fejlődéséért” elnevezésű tanulmányi és szociális ösztöndíjat.

Az ösztöndíj célja: a Hargita megyei diákok középiskolai továbbtanulásának elősegítése, az oktatásból való kimaradás megelőzése, tehetséggondozás.

A pályázat kiírója: Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesület

Célcsoport: 9-12. osztályos középiskolai tanulók, elméleti gimnáziumból és szaklíceumból egyaránt, akik kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak.

Ösztöndíjasok száma: 30 fő

 

Támogatás időtartama: egy tanulmányi félév= 5 hónap

 

Támogatás összege: 100 lej/ hó/fő; havi rendszeres támogatás.

 

Elbírálási kritériumok:

– közösségi tevékenység (diáktanácsban, civil szervezetekben való részvétel, rendezvények szervezése, iskolaújság szerkesztése stb.)

– tanulmányi eredmények

– szociális helyzet (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociális körülmények pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb.)

 

Pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételeket együttesen teljesíti:

– 9-12 osztályos középiskolai tanuló

– akinek a lakhelye Hargita megye területén van

– aki Hargita megyei középiskolában folytatja tanulmányait

– aki a közösség építéséért kiemelkedő tevékenységet folytat

– a családban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az 600 lej/ fő összeget

– az előző évi tanulmányi átlaga meghaladja a 9,00-et.

 

Megjegyzés: A fenti kritériumok kizáró jellegűek. Az értékelésben kiemelt jelentőséggel bír a közösségért kifejtett tevékenység.

 

 

A pályázati anyag tartalmazza:

– hallgatói jogviszony igazolás

– iskolai igazolás az előző évi tanulmányi átlagról

– a jövedelmi helyzet igazolása (igazolás a szülők fizetéséről, nyugdíjról, egyéb jövedelmekről)

– önéletrajz

– két ajánlás jelenlegi vagy volt tanároktól

– motivációs levél

– pályázat űrlap kitöltve, aláírva.

 

A pályázati anyaghoz csatolni lehet további dokumentumokat, amelyekkel a pályázó alátámasztja az űrlapon feltüntetett adatokat (pl. oklevél tanulmányi versenyekről).

 

Pályázati határidő: 2012. április 20. (postai bélyegző dátuma).

 

A pályázati anyagot a következő postai címre kérjük beküldeni: Hargita Megyéért Egyesület, Csíkszereda, Szabadság tér 5 sz., 530140, Hargita megye.

Leave a comment