Ösztöndíj a 2015-2016-os tanévben államvizsgázók támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÖSZTÖNDÍJ A 2015–2016-OS TANÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati űrlap

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával közösen, 2013-ban elindította az államvizsgázó Hargita megyei hallgatókat támogató ösztöndíjprogramját, amelyet a 2015–2016-os tanévben is meghirdetünk. Ennek célja a hallgatók ösztönzése jó teljesítményük növelésére, szaktudásuk fejlesztésére. A pályázatot Hargita Megye Tanácsa ifjúsági stratégiájának 5.4.3-as prioritási tengelyének megfelelően dolgoztuk ki, amelynek célja a fiatalok életminőségének javítása, az itthon maradás feltételeinek megteremtése, a munkaerőpiaci integrációjának elősegítése. (http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2016/02/Hargita-Megye-ifjusagi-strategiaja.pdf)

A pályázaton olyan államvizsga-dolgozatokkal lehet indulni, amelyek Hargita megye területén hasznosíthatók, továbbvihetők, kiterjeszthetők megyei szintre. Ennek megfelelően a pályázatnak Hargita megyében végzett kutatást kell magában foglalnia.

Az elkészült diplomamunkákat 2016. május 30-ig elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani.

A nyertes pályázók dolgozatukat egy szakmai konferencián mutathatják be, amire a kész államvizsga-dolgozat leadása után kerül sor.

 A pályázat kiírója: Hargita Megyéért Egyesület és Hargita Megye Tanácsa

Célcsoport: olyan diákok pályázhatnak, akik Hargita megyei állandó lakhellyel rendelkeznek, romániai egyetemen, nappali alapképzésen utolsó éves hallgatók, tanulmányi eredményük kiemelkedő, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben élnek.

Az ösztöndíjat legtöbb 20 személy számára biztosítjuk.

 A támogatás összege: 250 lej/hónap/fő 5 hónapon keresztül.

 Pályázati feltételek:

  • Hargita megyei állandó lakhely;
  • a 2015–2016-os tanévben bejegyzett utolsó éves egyetemi hallgató, aki romániai felsőoktatásban, nappali alapképzésen vesz részt;
  • a 2015–2016-os tanévben készíti el diplomamunkáját;
  • a témában elért kiváló eredmények;
  • Hargita megyében végzett kutatás;
  • a kutatás eredménye a közigazgatásban hasznosítható legyen;
  • településszintű, valamint kistérségre vonatkozó kutatásokat egyaránt elfogadunk – mindkét esetben kérjük a kutatási tervben megindokolni a kutatás hasznosíthatóságát lokális, regionális és megyei szinten egyaránt;
  • előnyt jelent az innovatív jelleg;
  • szociális helyzet (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociális körülmények, pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb.): az egy főre eső nettó jövedelem a családban kisebb, mint 600 lej/fő;
  • tanulmányi eredmények: a pályázó előző évi tanulmányi átlaga eléri a 8,00-at, vagy a fölötti.

 Megjegyzés: a fenti kritériumok kizáró jellegűek.

A pályázat leadásához szükséges dokumentumok listája elérhető ITT.

 

Pályázati határidő: 2016. március 10. (a postai bélyegző dátuma).

Eredményhirdetés: 2016. március

A diplomadolgozat leadási határideje (nyomtatott és elektronikus formában): 2016. május 30.

A pályázati anyagot, kérjük, az alábbi postai címre küldjék:

Hargita Megyéért Egyesület

Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz.

530140, Hargita megye.