Ösztöndíjprogram: Közintézményi könyvelés

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2016–2017-ES TANÉV – KÖZINTÉZMÉNYI KÖNYVELÉS NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE

 

Ösztöndíjasaink
Pályázati űrlap

Pályázati dokumentáció

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával közösen, a 2016-2017-es tanévtől elindítja a közintézményi könyvelés szakirányt népszerűsítő ösztöndíjprogramját. Ennek célja a közintézményi könyvelés szaktárgyat választók, vagy a közintézményi könyvelés szakterületet érintő államvizsga-dolgozatot készítő egyetemista hallgatók támogatása.

Az ösztöndíjban részesülő hallgatóknak vállalniuk kell, hogy résztvesznek a megyei tanács gyakornokprogramjában, amelyet a megyei tanács apparátusánál, vagy valamelyik alintézményénél kell végezni, és ezáltal a közintézményi könyvelés gyakorlati aspektusait is elsajátíthatja.

 A pályázat kiírója: Hargita Megyéért Egyesület és Hargita Megye Tanácsa

Célcsoport: olyan diákok pályázhatnak, akik Hargita megyei állandó lakhellyel rendelkeznek, romániai egyetemen, nappali alapképzésen tanulnak.

Az ösztöndíjat legtöbb 20 személynek biztosítjuk.

A támogatás összege: 250 lej/hónap/fő 5 hónapon keresztül.

 Pályázati feltételek:

  • Hargita megyei állandó lakhely;
  • a 2016–2017-es tanévben bejegyzett egyetemi hallgató, aki romániai felsőoktatásban, nappali alapképzésen vesz részt;
  • közintézményi könyvelés tárgy felvétele, vagy az államvizsga-dolgozat témaköre a közintézményi könyvelés valamilyen aspektusa;

Az elbírálás szempontjai:

  • Szociális helyzet (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociális körülmények, pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb. – nem kizáró jellegű);
  • Tanulmányi eredmények: a pályázó előző évi tanulmányi átlaga minimum 7,00-es.
  • A vezetőtanár/szaktanár értékelése a beadott ajánlás alapján

Pályázati határidő: 2017. március 31 (a postai bélyegző dátuma).

Eredményhirdetés: 2017. április 7.

A pályázati anyagot, kérjük, az alábbi postai címre küldjék:

Hargita Megyéért Egyesület, Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz., 530140, Hargita megye