Ösztöndíjprogram: Végzős egyetemisták számára

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÖSZTÖNDÍJ A 2016–2017-ES TANÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓK TÁMOGATÁSÁRA

 

Ösztöndíjasaink
Pályázati űrlap

Pályázati dokumentáció

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával közösen, 2013-ban elindította az államvizsgázó Hargita megyei hallgatókat támogató ösztöndíjprogramját, amelyet a 2016–2017-es tanévre is meghirdetünk. Ennek célja a hallgatók ösztönzése jó teljesítményük növelésére, szaktudásuk fejlesztésére. A pályázatot Hargita Megye Tanácsa ifjúsági stratégiájának 5.4.3-as prioritási tengelyének megfelelően dolgoztuk ki, amelynek célja a fiatalok életminőségének javítása, az itthon maradás feltételeinek megteremtése, a munkaerőpiaci integrációjának elősegítése. (http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2016/02/Hargita-Megye-ifjusagi-strategiaja.pdf)

A pályázaton olyan államvizsga-dolgozatokkal lehet indulni, amelyek Hargita megye területén hasznosíthatók, továbbvihetők, kiterjeszthetők megyei szintre. Az ösztöndíjban részesülő hallgatóknak havi beszámolót kell küldeniük a dolgozatuk/kutatásuk kapcsán, illetve végső beszámolóként konkrét, a dolgozat témájához kapcsolódó projektjavaslatot kötelesek letenni az Egyesület irányába, amelyet a megyei tanács vagy a Hargita Megyéért Egyesület beépíthet a jövő évi programjaiba.

Az elkészült diplomamunkákat 2017. június 15-ig elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani.

 A pályázat kiírója: Hargita Megyéért Egyesület és Hargita Megye Tanácsa

Célcsoport: olyan diákok pályázhatnak, akik Hargita megyei állandó lakhellyel rendelkeznek, romániai egyetemen, nappali alapképzésen utolsó éves hallgatók, tanulmányi eredményük kiemelkedő, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben élnek.

Az ösztöndíjat legtöbb 12 személy számára biztosítjuk. Az ösztöndíjasok száma azért változott, mivel ösztöndíjprogramunk kiegészült a közintézményi könyvelés témakört államvizsga témául választó és az ezt a szakirányt tanulmányozó egyetemi hallgatókkal.

 A támogatás összege: 250 lej/hónap/fő 5 hónapon keresztül.

 Pályázati feltételek:

  • Hargita megyei állandó lakhely;
  • a 2016–2017-es tanévben bejegyzett utolsó éves egyetemi hallgató, aki romániai felsőoktatásban, nappali alapképzésen vesz részt;
  • a 2016–2017-es tanévben készíti el diplomamunkáját;
  • Hargita megyét érintő témakör;
  • a kutatás eredménye a közigazgatásban hasznosítható legyen;
  • előnyt jelent az innovatív jelleg;
  • szociális helyzet (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociális körülmények, pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb.): az egy főre eső nettó jövedelem a családban kisebb, mint az országos minimálbér 50%-a;
  • tanulmányi eredmények: a pályázó előző évi tanulmányi átlaga eléri a 8,00-at, vagy a fölötti.

 Megjegyzés: a fenti kritériumok kizáró jellegűek.

Pályázati határidő: 2017. március 13. (a postai bélyegző dátuma)

Eredményhirdetés: 2017. március 20.

A diplomadolgozat leadási határideje (nyomtatott és elektronikus formában): 2017. június 15.

A pályázati anyagot, kérjük, az alábbi postai címre küldjék:

Hargita Megyéért Egyesület

Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz.

530140, Hargita megye