Támogatási program a 2013–2014-es tanévben államvizsgázók számára

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Támogatási program a 2013–2014-es tanévben államvizsgázók számára

Pályázati űrlap

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával közösen, 2013-ban elindítja az államvizsgázó Hargita megyei hallgatókat támogató ösztöndíjprogramját. Ennek célja a hallgatók ösztönzése jó teljesítményük növelésére, szaktudásuk fejlesztésére.

A pályázat kiírója: a Hargita Megyéért Egyesület és Hargita Megye Tanácsa.

Célcsoport: olyan diákok pályázhatnak, akik Hargita megyei állandó lakhellyel rendelkeznek, romániai egyetemen, nappali alapképzés hallgatói.

Az ösztöndíjat legtöbb 25 személy számára biztosítjuk.

 

A támogatás összege: 125 lej/hónap/fő 4 hónapon keresztül.

 

Elbírálási kritériumok:

–          a 2013–2014-es tanévben bejegyzett utolsó éves egyetemi hallgató;

–          a témában elért kiváló eredmények;

–          a kutatás hasznosítható a térségünkben (megj.: előnyben részesülnek a Hargita megyében végzett kutatások);

–          a kutatás eredménye a közigazgatásban hasznosítható legyen;

–          a kutatás legalább kistérségre vonatkozzon, nem támogatjuk a településszintű kutatásokat;

–          előnyt jelent az innovatív jelleg.

 

Pályázati feltételek:

–          Hargita megyei állandó lakhellyel rendelkező hallgató, aki romániai felsőoktatásban, nappali alapképzésen vesz részt a 2013–2014-es tanévben;

–          2013–2014-es tanévben készíti el diplomamunkáját;

–          a hallgatói jogviszonyt bizonyító igazolás.

 

Megjegyzés: a fenti kritériumok kizáró jellegűek.

 

 

 

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

– a hallgatói jogviszony igazolását;

– egyetemi igazolást az előző évi tanulmányi átlagról;

– a pályázati űrlapot kitöltve, aláírva;

– a kutatási tervet nyomtatott formában (amelyet elektronikusan, .pdf formátumban is el kell küldeni);

– a kutatási terv vezetői összefoglalóját (max. 4000 karakter);

– a témavezető legtöbb egyoldalas szakmai ajánlását, amely a kutatási terv egyéni, eredeti jellegét igazolja, és térségi hasznosíthatóságát jelzi.

 

Egyéb információk:

 

A kutatás kivitelezésében a Hargita Megye Tanácsa által birtokolt információk, dokumentumok szabadon felhasználhatók, valamint más nem anyagi jellegű támogatást is biztosíthatunk a kutatói munkához.

Gyakornoki programunk a kutatás idején is igénybe vehető.

A pályázati anyaghoz csatolni lehet további dokumentumokat, amiket a pályázó fontosnak tart.

 

 

Pályázati határidő: 2013. december 16. (a postai bélyegző dátuma).

Eredményhirdetés: 2014. január 24.

 

A diplomadolgozat leadási határideje (nyomtatott és elektronikus formában): 2014. május 30.

 

 

A pályázati anyagot, kérjük, a következő postai címre küldjék: Hargita Megyéért Egyesület, Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz., 530140, Hargita megye.

Leave a comment