Hargita hegység kulturális-turisztikai weblapjának elkészítése

Hargita Megye Tanácsa kiemelt fejlesztési programként kezeli a Hargita Hegység turisztikai desztináció kialakítását. Ezt a tevékenységet kívánja támogatni a Hargita Megyéért Egyesület jelen projektjével, felismerve, hogy az előrelépés és a Hargita Hegység térség fejlesztésének egyik gátló tényezője az érintettek közötti információ áramlás elégtelen volta,ezt hivatottak javítani a létrehozandó turisztikai jellegű, többnyelvű webportálok amelyek segítségével a térség turisztikai és kapcsolódó kulturális, gazdasági kínálata bemutatásra kerül. A webportálok segítségével a fogyasztók az információ széles skálájához juthatnak, mindenkinek könnyen és ingyen el lehet “adni” a térség értékeit, közérdekű információkat, eseményeket lehet közölni, kevéssé ismert dolgokat lehet a nagyközönség tudomására hozni. A Hargita Hegység webportál egy virtuális könyvtár, egy E-hirdetőtábla is lessz egyben, amely az információkat eljutatja a megfelelő helyre, mivel napjainkban a nagytöbbség így dönti el, hogy meglátogasson egy bizonyos helyet, térséget. Ismert formula szerint: ami nem található meg a világhálón az „nem is létezik”. Megyénknek névadója és a “székelyek szent hegye” nagyon sok látványosságot tud kínálni az oda látógatónak. A hegység természeti kincsekben is rendkívül gazdag, ezek közül meg kell említeni az ásványvízforrásokat – Európa ásványvízforrásainak több mint egyharmada a Hargitában, a Görgényi- és Gyergyói-havasokban tör fel -, a hegyi legelőket, a kaszálókat és a vadállományt. A térség ismertségének megnövekedése eredményeként növekedik a látogatottsága, megerősödik a turizmus fejlődésének háttere, kialakul az önálló fejlődés feltételrendszere. A turisztikai fogadókészség is növekedni fog, a helyi adottságok és erőforrások egyre nagyobb fokú kihasználása fog bekövetkezni. Mindezek és a turisztikai kínálat bővülése következtében a piacgazdaság általános érvényű törvényei szerint csökkeni fognak a végfelhasználói árak, nő a foglalkozottság és a gazdasági, társadalmi élet minden ágazatában pozitív irányú elmozdulás fog létrejönni. Az idegenforgalom az az ágazat, amely az egyik legkisebb ráfordítással jelentős bevételt eredményez, ezt figyelembe véve a jelen helyzetben a weboldalak és más promóciós anyagok biztosította információ dömpingre fokozottan szükség van. Cél tehát a térség turisztikai attrakcióinak ismertségének növelése, rendszerezett, teljes körű és könnyen kereshető információ megjelenítése.

Leave a comment