A modern székely ház tervpályázat pályamunkáinak nyomdai kiadása

A Marosparti Népfőiskola 2008. áprilisában hirdetette meg meghívásos pályázatát az erdélyi Országépítő Kós Károly Egyesülés és a magyarországi Kós Károly Egyesülés  és Vándoriskola építészei számára. A Hargita Megyéért Egyesület  felvállalt feladatai közé tartozik a megyei közérdekek szolgálata és az önkormányzat ebben való támogatása. Az egyesület céljai között szerepel a tradicionális székely népi építészettel kapcsolatos Megyei önkormányzati kezdeményezés felkarolása is, és a tervpályázat eredményeinek széleskörű megismertetése.

A Székely ház tervpályázat célja a jelenkor sokoldalú követelményeinek megfelelő, az erdélyi faépítészet hagyományaiban gyökerező háztípusok fejlesztési munkájának elindítása volt, ami két mintaház megépítésében is kifejeződne. A megadott tervezési elvek között fő iránymutatóként az erdélyi faépítészet hagyományainak belső lényegének megragadása és megújított formában való alkalmazása volt. A szempontok között szerepelt a hűz alacsony költségű, önellátó működése, a fosszilis tüzelőanyagok kerülése. Pályázni lehetett falusi lakóház vagy tanya épületének és a hozzájuk kapcsolódó melléképületek tervével is. A tervpályázatra 11 pályamű érkezett a május végi határidőig, amelyek mindegyike díjazásban részesült és megvásárlásra került az egyenletesen magas színvonalnak köszönhetően. A zsűrizés három fordulóban zajlott, neves magyarországi és erdélyi szakemberek és közéleti személyiségek bevonásával (Makovecz Imre, Ertsey Attila, Herczeg Ágnes, Kolumbán Gábor, Bogos Ernő, Köllő Miklós, Ferenczi Antal, Márton László Szilárd).

Székelyföld építészetének megújulása érdekében elengedhetetlen, hogy széles körben ismertté váljon a pályázat anyaga, annak alapján szakmai és társadalmi konszenzus alakuljon ki a korszerű és esztétikus, hagyományokból táplálkozó székely építészet alapelvei kapcsán. A gondolatok és vélemények megismerése és ütköztetése lehetővé teszi egy olyan típusterv-család kifejlődését amely könnyen adaptálható majd minden helyzetben. Az ötletpályázat munkái kedvet és ötleteket adhatnak a polgármestereknek, települési építészeknek arra, hogyan óvhatják meg településeik jellegzetes épületeit és a település egészének karakteres arculatát. A kiadvány így kézikönyvként szolgálhat a helyi önkormányzatok számára, és a legjobb munkákból igény szerint kiviteli terv is készülhet.

A tavalyi tervpályázat mintegy folytatásaként idén (2009. áprilisától) elindult Hargita megyében egy megye szintű  felmérés a megyei önkormányzat támogatásával és a Kós Károly Egyesület szakmai koordinálása mellett, aminek eredményeképpen őszre érték-leltárral egészíthetjük ki jelen pályázat támogatásában kiadni kívánt albumot.

A projekt céljai között szerepel a Székelyföld építészetének megújítását célzó folyamat továbbvitele, valamint a tervpályázatra benyújtott típustervek 200 példányban való kinyomtatása és széles körű terjesztése Hargita megye építészetben érintett szereplői, önkormányzatai között.

Leave a comment