Bemutatták a Jelképek a Székelyföldön című kiadványt Csíkszeredában

2012. március 6

 A csíkszeredai megyeházán mutatták be március 6-án a Jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötetet. A Hargita és Kovászna megye tanácsának támogatásával létrejött kiadvány sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatóján részt vettek a kötet szerzői: Pál-Antal Sándor, Bicsok Zoltán, Szekeres Attila István, Zepeczaner Jenő és Mihály János – utóbbi egyben a mű szerkesztője is – valamint Borboly Csaba, Hargita megyei és Tamás Sándor, Kovászna megyei tanácselnök.

A tizenegy tanulmányt tartalmazó kötet három témakörre tagolódik, címer-, pecsét- és zászlótörténeti írásokra. A tudományos igényességgel készült dolgozatok számos kérdésben új megvilágításba helyezik a székelység által évszázadokon keresztül használt szimbólumokat, és jelentősen kiegészítik ismereteinket ezek történetéről.

– A munka ezzel még nincs befejezve, de az elért eredményeknek köszönhetően, reméljük, az olvasót sikerül e könyv által közelebb vinni a székely szimbólumok valós történetéhez – mondta Mihály János, aki megköszönte a jelen lévő két tanácselnöknek a könyv létrejöttéhez nyújtott támogatást.

– Jelenformáló és jövőépítő igyekezetünkben fontos számunkra a múlt ismerete, ezért hoztuk létre a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoportot, melyben neves szakemberek vállaltak szerepet – mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. – Valamennyien több éve vagy évtizede kutatják a székely jelképeket, tevékenységük eredménye sikeres konferenciákban, valamint népszerű címer- és pecséttörténeti kiállításokban is mérhető. Mára a munkacsoport a székely múlt megismerésének, a közösségi azonosságtudat megerősítésének az egyik legjelentősebb intézményévé vált. Köszönöm a szakembereknek áldozatos munkájukat, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk – mondta Borboly.

– Itt vagyunk egy nem létező Székelyföld több száz éves nem létező történelmét és jelképeit ismertető könyv bemutatóján – mondta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. – Belelapozok ebbe a kötetbe, és azt látom, hogy a székelységnek az új – és szeretném hangsúlyozni: az új – címere is 1437-ből való. Vajon hol voltak akkor azok az emberek, akik azt állítják, hogy mi nem is léteztünk? Következő közös projektünk, amelyet már el is indítottunk, a székelyföldi címeres levelek feltárása lesz, ami összefogással megvalósítható. Minden székelyföldi városba el kell vinni ezt a most megjelent könyvet, mert rendkívül fontos lenne, hogy minél több ember megismerhesse nemzete jelképeit.

A  Bicsok Zoltán, Mihály János, Pál- Antal Sándor, Szekeres Attila István és Zepeczaner Jenő történészek munkáját dicsérő 290 oldalas tanulmánykötet hamarosan megvásárolható lesz a könyvesüzletekben.

Leave a comment