Népi építészeti értékek székelyföldön – Hargita Megye Tanácsa által kezdeményezett értékfelmérés és székely ház program társadalmasítása

Hargita Megye Tanácsa a Kós Károly Egyesüléssel együttműködve tavaly elindította székelyház programját, aminek eredményeképpen elkészült egy, a modern székely ház tervpályázat látványterveit bemutató kiadvány. Idén a két szervezet eddigi közös munkáját továbbfolytatva egy felmérést végez Hargita megyében az építészeti értékek állapotáról, aminek eredményeképpen egy alapos tanulmány és érték térkép készül el őszre. A tanulmány és a térképek tartalmazni fogják a szakemberek és építészhallgatók által feltárt értékes faluképeket, utcarészleteket, a műemléképületeket és egyéb konzerválásra szoruló épületeket. A felmérésre azért van szükség, mert a megyei műemléklistán csak töredéke szerepel azoknak az objektumoknak, amelyek megérdemelnék ezt a státust és a védelmet. A feltérképezéshez alapos és költséges kutatások és megfelelő humán erőforrás szükséges. A megfelelő szakképzett munkaerőt a magyarországi Kós Károly Egyesület és az erdélyi  Országépítő Kós Károly Egyesület biztosítja kapcsolatain keresztül, és a helyi önkormányzatok közreműködésével idén nyáron terepmunkával végzik el a felmérést.  A végleges tanulmány és értéktérkép a helyi önkormányzatok rendelkezésére lesz bocsátva és a falukép megőrzés fontos eszközének szánjuk. A hosszú távú cél egy megyei falukép védelmi stratégia elkészítése, alapozva a tervpályázat, az értékfelmérés eredményeire és az ezekhez kapcsolódó visszajelzésekre. Székelyföld építészetének megalapozását célozza ez a több lábon álló program, mivel manapság a térség építészetére a stílusok és a építőanyagok keveredése jellemző. Szeretnénk, ha a székelyföldi építészet letisztulna, visszatérne a hagyományos gyökerekhez és valóban a térségre jellemző karakteres képet mutatna újra.

A falukép megőrző program tehát három elemből  áll:

  1. A Modern Székely ház tervpályázat, aminek idén kerül sor a második fordulójára
  2. Megyei építészeti értékek felmérése
  3. Megyei Falukép védelmi Stratégia kidolgozása

A program sikerességéhez nagy mértékben hozzájárul és tulajdonképpen egyik célja is a társadalom és a szakma folyamatos tájékoztatása, és diskurzus elindítása a Székelyföld építészetét megújítani célzó  lépésekkel kapcsolatban. A  Modern Székely Ház tervpályázat szélesebb szakmai körökben való megismertetésére és az értékfelmérés munkájának bemutatására szakmai konferenciák keretében kerülne sor idén ősszel. A tervek szerint az értékfelméréssel párhuzamosan a székely ház pályázat második köreként elkészül Hargita megye három fő régiójára minimum egy jellegzetes korszerű székely ház típusterve és kivitelezési terve, amit szintén be kívánunk mutatni a rendezvények során és szerepeltetni kívánunk a kiadványban. A Hargita Megyéért Egyesület, amely alapító tagjai között Hargita Megye Tanácsa is szerepel, és célkitűzése a megyei önkormányzat programjainak, rendezvényeinek támogatása, felvállalta ezeknek a konferenciáknak a megrendezését és azok finanszírozására forrást kíván bevonni jelen pályázaton keresztül, a Nemzeti Kulturális Alaptól.

A pályázati projekt célja tehát az építészet megújító lépések társadalmasítása, a (szakmai) közvélemény tájékoztatása, bevonása. Ennek érdekében az értékfelmérés és tanulmány elkészülését követően egy központi konferencia és a megye három régiójában egy-egy kisebb rendezvény kerül megrendezésére. A záró konferenciára a tervek szerint Csíkszeredában kerül sor, amelyhez a megyei tanács biztosítja a helyszínt. A regionális konferenciákat Csík, Udvarhely és Gyergyó térségének egy településén, helyi érdekeltek részvételével tervezzük lebonyolítani. A konferenciák 50 fős létszámmal lesznek megtartva és a helyi építészek, önkormányzati vezetők, döntéshozók mellett projektekben résztvevő magyarországi szakembereket is meg kívánjuk hívni. Összesen tehát közvetlenül mintegy 150-200 személy számára lesz bemutatva a program eredménye, és a kistérségi bontású bemutatóknak köszönhetően reményeink szerint az egész megyében ismertté válik.

A csíkszeredai konferencián elsősorban megyei léptékben lesz bemutatva a program eredménye, az értékkataszter és térkép, valamint javaslatok kerülnek megfogalmazásra a további lépéseket illetően. A konferenciához kapcsolódóan szeretnénk egy összefoglaló kiadványt mindenkinek a kezébe adni, ami egy Településkép Szabályozó Kézikönyvként működhetne a későbbiekben, és általános ajánlásokat, javaslatokat tartalmazna a településkép megfelelő kialakításának érdekében a rendezési tervekben végrehajtandó változtatásokról.

A térségi konferenciák Hargita megye három tájegységében kerülnek megrendezésre, a Csíki, Gyergyói és Udvarhelyi kistérségben, konkrét település a program során lesz kijelölve az építészeti értékek sűrűsödésének függvényében. Ezeken a bemutatókon az adott tájegységben felmért építészeti értékek mellett a régióra jellemző székely ház addigra elkészült kivitelezési terve is megvitatásra és bemutatásra kerül.

A Hargita Megye Tanácsa támogatásában megvalósuló  modern székely ház program céljai között szerepel az értékfelmérés eredményeinek a megye egész szintjén ismertté válása és ajánlások alkalmazása.

A projekt tevékenységei

  1. A konferenciához, bemutatókhoz kapcsolódó kiadványok, szemléltető eszközök megrendelése és elkészíttetése. (40 db 1m*0,70m nagyságú pannó elkészítése az építészeti értékekről és a tervpályázat látványterveiről a mellékelt árajánlat szerint)
  2. Magyarországi előadók meghívása, Csíkszeredába utaztatása (4 alkalommal)
  3. Központi konferencia megrendezése, Csíkszeredában Hargita Megye Tanácsa gyűléstermében, helyi és magyarországi szakemberek részvételével.
  4. Térségi bemutató rendezvények megszervezése (Csík, Gyergyó és Udvarhely)
  5. A székely ház típustervek mellett a tervezés és értékfelmérés műhelymunkáinak anyagából is kiadvány is készül. A kiadvány a konferenciákon elhangzott előadásokat, a népi építészet néhány – tájanként jellemző –példáját, valamint a Székelyház pályázat terveit és javaslatait tartalmazza.

Az értékfelmérés eredményei idén szeptember-októberre várhatóak és a székely ház tervpályázat kapcsán elkészülő  típustervek júliusban készülnek el, és belőlük kiadványt szeptember-október folyamán kerül kiadásra. A konferenciákat október-november folyamán kívánjuk megrendezni.

Leave a comment