Székelyföldi Akadémia

akademiaProgramunk célja Hargita megye értelmiségét bevonni a megyei és székelyföldi közélet folyamataiba, alkotó részesévé tenni a térségi közpolitikának. Szilárd meggyőződésünk, hogy Székelyföld fejlődésének kulcsa elsősorban az itt élő értelmiségiek kezében van.

Jelenleg kevés olyan integráló intézmény működik a megyében (elsősorban a községekben, falvakban), melyek települési szinten integrálnák a helyi értelmiséget, közösségi vezetőket. Ilyen intézmények hiányában ez a közösségi vezetőréteg nincs igazából megszólítva, úgy érzi, hogy nincs érdemi lehetősége a közélet alakításába való bekapcsolódásra.

Hargita megye minden vidéki településén  évente kezdetben legalább egy, később legkevesebb két alkalommal kerül sor aktuális közéleti témák megvitatására, és ezáltal a helyi közösségi vezetőket konkrétan bevonnánk a székelyföldi közélet formálásába. A Székelyföldi Akadémia Hargita Megye Tanácsának jelenleg is működő programja, 2010-ben indult, és olyan aktív közösségi tevékenység vállalását célozza, amelyet havi két vagy három alkalommal rendezünk meg. Az előadásokra és közéleti beszélgetésre a helyi közösségi vezetők, a helyi értelmiség kap meghívást, a meghívottak körére a helyi kapcsolattartók és egyházi/települési vezetők tesznek javaslatot. Elvárás, hogy a képviselőket, a helyi papokat, tanárokat, orvosokat, állatorvosokat és önkormányzati vezetőket meghívják. A felkért előadók a rendezvény első 15–20 percében tartanak előadást valamely fontos és aktuális témában, amit tematikus vita követ, majd a jelenlévők a helyi közösség témával kapcsolatos aktuális problémáit, teendőit beszélik meg.

Az Akadémiáról minden alkalommal beszámol a helyi sajtó, valamint a megyei tanács és a Székelyföldi Akadémia honlapja.

Link:

http://www.szekelyfoldiakademia.ro/hu/h/1/fooldal.html

Leave a comment