Anyanyelvhasználat a közigazgatásban konferencia a decentralizációról Csíksomlyón

Decentralizáció és etnikumközi kapcsolatok címmel szervezett konferenciát a Hargita Megyéért  Egyesület és Hargita Megye Tanácsa július 1- jén.

Megnyitóbeszédében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke beszámolt arról, hogy a megyei önkormányzat olyan programot akar indítani, amelyben kiemelt figyelmet szentelnek a szórványban élő magyarságnak. Mind helyi, mind megyei szinten együttműködnének, testvérmegyei és települési testvérkapcsolatok kialakításával, amibe a magyarországi testvértelepüléseket is bevonnák. Szakmai együttműködéseket kialakítani, cseretáborozásokat szervezni gyerekek számára, részt venni egymás fontosabb rendezvényein és minden eszközzel segíteni a szórványmagyarságot identitásának megőrzésében – ezeket a célkitűzéseket sorolta fel a megyeitanács-elnök.

Horváth István, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója a kisebbségi nyelvhasználatról készült kutatás eredményét ismertette. Az intézet kutatásából kiderült: a romániai magyarságnak 75 százaléka él olyan településen, ahol alkalmazni kell az anyanyelv-használati jogot. Az erdélyi

magyarok hivatalokkal való kommunikációjuk során leginkább szóban használják anyanyelvüket a hivatalokban. Ezért a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársai közintézményekben az anyanyelv írásban való használata érdekében típusnyomtatványokat fordítottak le az önkormányzatok számára, és ezek ingyenesen letölthetők az intézet honlapjáról.

Leave a comment