Képzéssel egybekötött pedagógus fórum szervezése a székelyföldi és szórványban működő tanárok közötti kapcsolatok fejlesztésére.

Hargita megyében mint minden évben, immár VII. alkalommal 2010-ben is megrendezésre kerül a pedagógusok képzéssel egybekötött fóruma, amelyet Hargita Megye Tanácsa civil szervezetek segítségével, köztük a Hargita Megyéért Egyesület közreműködésével rendez meg. A jövő évi konferenciára az egyesület kezdeményezésére bekapcsolnánk a Hargita megyei Szórványprogram keretében a Beszterce-Naszódi és a Temes megyei pedagógusokat is. A Szórványprogram a megyei önkormányzat által kezdeményezett társadalmi felelősségvállalási és erdélyi magyar közösségépítési program. A székelyföldi és szórványközösségek együttműködésének egyik legfontosabb stratégiai területe az oktatás, a pedagógusok kapcsolatainak fejlesztése. A szórvány egyik legnagyobb problémája, hogy kicsi a pedagógusok száma, és azok is elszigetelten kénytelenek munkájukat végezni, az ingerszegény környezet és a kollegákkal való interakciók ritkasága pedig könnyen a munkájuk minőségének rovására mehet. A projekt célja tehát a szórvány közösségek pedagógusainak bekapcsolása a Hargita megyei tanügyi dolgozók közösségébe, amire jó alkalmat kínál a hagyományos pedagógus fórum. Terveink szerint mindkét megyéből 15-15 pedagógus Hargita megyébe látogatását szeretnénk megszervezni, beleértve a szállásuk és ellátásuk biztosítását is a két napos program ideje alatt. Az előzetes beszélgetések során kiderült számunkra, hogy a legnagyobb igény a szórványban dolgozó tanárok felől a magyar nyelvű oktatási anyagok (szemléltetők, stb) iránt van. Ezért a pedagógia fórumra érkező valamennyi résztvevő számára szeretnénk oktatási csomagokat biztosítani. A projekt rövid távú eredményét a mintegy 30 szórványban tevékenykedő magyar pedagógus Hargita megyébe utaztatása jelenti, ahol kapcsolatokat köthetnek kollégáikkal, iskolákkal és hosszú távú együttműködések alakulhatnak ki. A szórványban dolgozó tanárok, Hargita megyei pedagógiai fórumon való részvételét rendszeressé kívánjuk tenni, meggyőzve a szervezőket ennek hasznosságáról és egyéb forrásokat bevonva. Hosszú távú haszonként reményeink szerint az iskolák és személyek között létrejövő nagyszámú és tartalmas kapcsolatok jelentik. A szórvány számára ez egy fontos kapcsolódási és megerősítési pont lehet, ennek köszönhetően növekszik a magyar nyelvű oktatás színvonala. Az oktatás színvonalának növekedése és a tanárok intenzív kapcsolatai pedig segítik a tehetségek kibontakozását, bővítik magyar nyelven történő továbbtanulási, alkalmi képzési lehetőségeiket, aminek köszönhetően aktív tagjaivá válhatnak az erdélyi magyar társadalomnak.

Leave a comment