A csíkszeredai József Attila Általános Iskolában 2023 március végén került sor egy, a Learn Then Play projektet bemutató és feldolgozó RC eseményre, ahol az iskolában tanuló diákok szülei voltak jelen.

Ez az alkalom fontos mérföldköve és szükségszerű állomása volt a projekt megvalósításának. Hasznos tapasztalatnak bizonyult a tanár és a szülők között létrejövő véleménycsere, hiszen ez segíti a hatékony kommunikáció kialakulását az érintett szereplők között.

 

Fontosnak tartották, hogy az alkalmazás teret biztosít egy tanár–diák–szülő között történő kommunikáció kialakulásának, ugyanakkor többen pozitívumként élték meg a gyermekükkel töltött időt a közös tanulás során.

Az LTHP projekt lezárultával elkészült néhány összefoglaló/promóciós videó, amely a projekt hangsúlyos elemeit – a moticáció felkeltését, a keretjátékot, a differenciálás lehetőségét, a kontroll lehetőségeket – mutatja be.

A filmeken az ötletgazda Borsos Endre (Interregió Fórum Egyesület) ismertetése mellett a fejlesztésben, tesztelésben részt vett iskolák pedagógusait hallhatjuk, amint kiemelik a számukra fontos elemeket, beszélnek a tapasztalataikról és az elért eredményekről. Láthatjuk a diákokat a tanulás közben, a saját környezetükben, csoportosan és egyéni foglalkozásokon, iskolában, tanodában – ki épp hol vett részt a tesztelésben.

A videókat megketinthetik itt:

Rövid, 2 perces videók: https://youtu.be/FUfXb7unvjQhttps://youtu.be/Tdwxgmp2Og0

10 perces összefoglaló videó: https://youtu.be/d9rd3Ge2eOI

40 perces, a projektet részletesen bemutató videó: https://youtu.be/wyLI-xRUJak

A COMMET egy felhasználói segédlet-csomag szülők, tanárok és tanodák számára Tanlet alkalmazásával és a módszertan adaptációjával kapcsolatban.

Az. útmutató a következőket tartalmazza: az innovatív módszertan bemutatása; technikai iránymutatások a pedagógusok és a diákok számára; a pilotoktatás eredményeinek összefoglalása, a projekt legfontosabb tanulságainak és módszertani tapasztalatainak összegzése 3 külön szempont alapján, tanodai, tanári és szülői megközelítésből.

A Módszertani Útmutató törzsanyagát a Felhasználási esetleírások képezik: melyek a különböző oktatási céloknak megfelelően lépésenként mutatja be a rendszerhasználatot. A folyamatleírások különösen hatékony és egyszerű tartalomfejlesztést és rendszerhasználatot tesznek lehetővé. A dokumentum ezen része bemutatja, hogy a platformmal való időigényes ismerkedés helyett, hogyan lehet egyszerűen, a megjelölt lépéseket követve, előállítani a használni kívánt tartalmat, aktiválni a keretjátékot és a szülői felügyelet-alkalmazást.

Módszertani Útmutató a weboldalán díjmentesen elérhető.

2023. március 10-én a Corvin Mátyás Alapiskolában, a Learn Then Play Review Conference-n mutatta be az iskola egy tanára, Ferenczi Szi Éva, feladatíró, tesztelő pedagógus, a projektben elért eredményeket. A szakmai megbeszélésen részt vett Dr. habil. PaedDr. Ing. Szőköl István, PhD., az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) képviseletében , Ing. Takács Imre, a helyi közös tanügyi hivatal képviseletében, a környező iskolák igazgatói, matematika szakos pedagógusai és szülők, a Speciális Alapiskola, valamint a Gúta TV is képviseltette magát.

Ferenczi Szi Éva röviden összefoglalta a program lényegét, a jelenlevők megismerkedhettek a kitűzött célokkal, betekintést kaptak a módszertanba is. Ezután kipróbálhatták az alkalmazást és az elkészült tananyagokat:  létrehoztunk számukra egy „tanulócsoportot”, így a jelenlévők jelszó és belépési kód segítségével felhasználóként léphettek be az applikációba. Mindenkinek nagyon tetszett a differenciálásra irányuló, szintugró tananyag és a LTHP alkalmazás gondolata. A felnőttek a gyerekekhez hasonlóan örömmel választották a sárkányt, mint hős karaktert és harcoltak a királyfival (a motivációs keretjátékot, mint a tanulást ösztönző eszközt építettük be a projektbe).

Sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött; bízunk abban, hogy a jelenlevők használni és ajánlani fogják a fejlesztést további pedagógusnak, szülőknek, ismerősöknek.

A komáromi TV hírt itt lehet megnézni.

Sikeresen megvalósult a LTP projekt keretében valamennyi eredmény és tartalom iskolai körülmények közötti történő tesztelése. A tesztoktatásban részt vevő tanulók biztató eredményeket értek el, teljesítményük jelentős mértékben javult, ismereteik bővültek, a létrehozott tananyag elősegítette a kulcskompetenciák fejlesztését.

A tanulók teljesítménye átlagosan 16,78%-kal javult, előfordult olyan tanulócsoport, ahol 40%-os fejlődés volt tapasztaltható.

Mindemellett a pilotoktatásban részt vevő számos diáknak sikerült kiemelkedően magas pontszámot elérnie az éppen aktuális középiskolai felvételin.

A Tanlet rendszernek, a módszertannak, az elkészült tananyagoknak, a keretjátéknak, valamint a szülői felügyelet-alkalmazásnak a gyakorlatban való működése pozitív eredményeket hozott. A szaktanári és a tanulói visszajelzések egyaránt pozitív tapasztalatokról számoltak be, a gyakorlásnak köszönhető teljesítményjavulás pedig objektív adatokkal támasztotta alá az applikáció rendszer hatékonyságát.